Traunsteinera globosa

hlavinka horská

13. března 2009 v 13:18 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha
Ekologie
Jako obligátní heliofyt roste hlavinka horská pouze na otevřených stanovištích, jako jsou louky a pastviny. Vyhledává na živiny bohaté substráty, které jsou nejčastěji vápnité, ale mohou být až slabě kyselé. Roste od vyšších poloh mezofytika až po alpínský stupeň. V Českém středohoří byla vázána na druhově bohatá luční společenstva vyšších poloh, rostla výhradně v mezofytiku.

Rozšíření
Tento druh dnes roste s jistotou pouze na Moravě, konkrétně v Bílých Karpatech, Hrubém Jeseníku a na Kralickém Sněžníku. Historické lokality z Čech jsou kromě Českého středohoří známy také z Krušných a Orlických hor. Na saské straně Krušných hor se velmi vzácně dochovala dodnes. V Českém středohoří měla hlavinka horská dvě nápadná centra rozšíření. Prvním bylo širší okolí obce Babiny I, druhým pak vrch Hradišťany a blízké okolí. Izolovaný nález pochází od Děčína. V současnosti je hlavinka považována v Českém středohoří za vyhynulou. Z oblasti Babinských luk pochází poslední údaj o jejím výskytu z roku 1949, z Milešovského středohoří od Skalice u Třebívlic pak z počátku 50. let 20. století.

Ohrožení a ochrana
Hlavinka horská patří mezi luční orchideje, které jsou velmi citlivé na minerální hnojiva a upuštění od tradičních způsobů hospodaření - extenzivní pastvy a kosení. Většina, především českých nalezišť, zanikla právě v souvislosti s intenzifikací zemědělských postupů. Významná část lokalit, které se v naší republice zachovaly do současnosti, je součástí chráněných území a je jim tak zajištěna vyšší ochrana i odpovídající management. Druh z Českého středohoří postupně vymizel do poloviny dvacátého století především vlivem minerálního přihnojování lučních společenstev, jejich nepříznivý vliv však pozoroval již mnohem dříve Domin (1904): "Vždyť ještě dnes můžeme pozorovati, jak zhoubně působí i dost slabé hnojení na nejvýznačnější druhy tohoto útvaru a to ne snad průběhem dlouhých let, nýbrž během několika málo roků. Ihned s hnojením mizí význačné orchidee (jen Orchis latifolia roste místy i na hnojených lukách); krásná Orchis globosa s nápadně sivozelenými listy a s úhledným polokulovitým hroznem růžových kvítků je snad nejcitlivější v tom směru, stává se také rok od roku vzácnější a v několika desítiletích zbude jí stěží několik málo stanovisek." Opětovné nalezení druhu v Českém středohoří je málo pravděpodobné.

Variabilita
Variabilita hlavinky se omezuje na drobné individuální rozdíly bez vyšší taxonomické hodnoty. V rámci větších populací lze někdy narazit na rostliny s čistě bílými květy.


 
 

Reklama