Spiranthes spiralis

švihlík krutiklas

13. března 2009 v 13:18 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Švihlík krutiklas se na našem území vyskytoval od nížin do do podhůří, především na suchých pastvinách s bazickým podkladem, ale zcela se nevyhýbal ani kyselejším podkladům a vlhčím lučním biotopům.

Rozšíření
V České republice se v minulosti vyskytoval vzácně až roztroušeně na celém území. Do současnosti však s jistotou vytrvaly pouhé dvě lokality, v Čechách se zachoval u Albrechtic v Pošumaví, na Moravě pak u Švařce na Českomoravské vrchovině. Do konce devatenáctého století rostl švihlík krutiklas na několika lokalitách při severním okraji Českého středohoří, především v širším okolí Děčína a České Kamenice. Je velmi pravděpodobné, že se žádná z těchto lokalit do dnešních let nedochovala.

Ohrožení a ochrana
Dramatický ústup švihlíku během dvacátého století souvisel, jako u řady dalších orchidejí, s upuštěním od tradičního hospodaření na jeho lokalitách a s celkovou intenzifikací zemědělství. Ukončení pastvy ovcí a koz, společně s počátkem užívání minerálních hnojiv navždy znehodnotilo drtivou většinu lokalit této vzácné rostliny. Obě české lokality jsou dnes přísně územně chráněny a je na nich zaveden vhodný management a pravidelný monitoring.

Poznámka
Švihlíky mají v rámci středoevropských orchidejí zcela výjimečný životní cyklus. Růžice zelených listů vyrůstá z nové hlízy, do které jsou ukládány zásobní látky pro příští rok, zatímco květonosná lodyha vyrůstá z loňské hlízy, na které jsou zelené listy již zcela odumřelé. Listy totiž na hlíze vytrvávají přes zimu, na jaře odumírají a v jejich středu vyráží květonosná lodyha. Stává se tak, že na lokalitě nalezneme rostliny v různých fenofázích.

 
 

Reklama