Orchis palustris

vstavač bahenní

13. března 2009 v 13:15 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Již z druhového názvu vstavače bahenního vyplývá, jaké je jeho ekologické optimum. Vyhledává mokré až bažinaté louky, slatiny a slaniska s půdami bohatými na báze. V Českém středohoří rostl na mokrých loukách charakteristických výskytem mnoha halofilních druhů rostlin.

Rozšíření
V České republice je dnes vstavač bahenní extrémně vzácným taxonem, vyskytujícím se pouze ve dvou nevelkých oblastech. První se nachází ve východním až středním Polabí, druhá oblast výskytu je na jižní Moravě. Vstavač bahenní rostl pouze při západním okraji Českého středohoří na loukách v okolí Bečova na Mostecku, odkud však vymizel již s příchodem dvacátého století.
Ohrožení a ochrana
Hlavní příčinou vymizení vstavače bahenního z většiny původních lokalit je změna vodního režimu, která na nich proběhla. Kromě vzácnějšího zamokření s následným nástupem konkurenčně silného rákosu jsou to především odvodňovací práce, jež zničily řadu lokalit, včetně té v Českém středohoří. Takto situaci popsal Domin (1904a): "Na rozsáhlých lukách Počeradsko-Zaječicko-Sedlických jsou právě v plném proudu dalekosáhlé práce regulační, opírající se o dobře promyšlený plán. Založena vůbec nová hlavní stoka, starý potok zrušen, a kde se toho ukázala potřeba, zřízena pro odvádění vody i řada pobočních stok. Některé partie jsou již vysušeny a zvláště zničeno jedno z nejvydatnějších nálezišť Orchis palustris." Pro současné přežití zbývajících českých populací jsou nezbytné vhodně zvolené managementové zásahy a zachování vodního režimu nalezišť. Opětovný nález v Českém středohoří je nepravděpodobný, protože zde vhodné biotopy zanikly.

 
 

Reklama