Orchis militaris

vstavač vojenský

13. března 2009 v 13:14 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Vstavač vojenský se převážně vyskytuje na půdách bohatých uhličitanem vápenatým. Roste obvykle ve světlých lesích, křovinatých stráních a sušších loukách. Zajímavý je výskyt na slatiných loukách, které představují druhé ekologické optimum druhu. Je rozšířen od nížin do podhůří, vzácně byl nalezen i ve vyšších polohách. V Českém středohoří byl druh převážně vázán na společenstva tzv. bílých strání.

Rozšíření
V České republice je vstavač vojenský rozšířený podobně jako jemu blízký vstavač nachový. Vyskytuje se především ve středních a východních Čechách a na Moravě, kde je častější. V rozsáhlých oblastech zcela chybí. V sz. Čechách se dosud vyskytuje vzácně v oblasti Džbánu a na Úštěcku. V Českém středohoří byl nalézán pouze vzácně na několika mikrolokalitách v severním okolí Litoměřic. V posledních desetiletích byly s mnohaletými absencemi výskytu občas zaznamenány jednotlivé rostliny v území NPP Bílé stráně, opětovný nález zde tak není ani do budoucna vyloučen. Jediný velmi starý a nověji nikým neověřený údaj pochází z Hradišťan v Milešovském středohoří.
Ohrožení a ochrana
Kromě přímého ohrožení, kterým trpí pro svou nápadnost a dekorativnost, ustoupil vstavač vojenský především kvůli změnám v hospodaření (ukončení pastvy a kosení). Pro perspektivní vývoj populací jsou nutné managementové zásahy odstraňující konkurenčně silné druhy trav a křovin. V NPP Bílé stráně, kde byl vstavač vojenský naposledy pro České středohoří registrován, je zajištěna jak přísná územní ochrana, tak ochranářský management.

Variabilita
Variabilita se u vstavače vojenského projevuje především ve stavbě, tvaru a zbarvení květů a v délce listenů. Nápadné jsou bělokvěté exempláře, či rostliny bez kresby na pysku. Všechny tyto odchylky však nemají valnou taxonomickou hodnotu.

 
 

Reklama