Orchis coriophora

vstavač štěničný

13. března 2009 v 13:13 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Vstavač štěničný se v minulosti vyskytoval na poměrně širokém spektru biotopů. Rostl na loukách a pastvinách, výslunných stráních i na slatinných loukách od nížin do podhůří. Vyhledával neutrální až slabě kyselé půdy.

Rozšíření
Dnes je vstavač štěničný vyhynulým druhem pro celou Českou republiku. V minulosti se vyskytoval roztroušeně a nepatřil mezi naše nejvzácnější orchideje, přesto z přírody vymizel již v padesátých letech minulého století. Posledními nalezišti v Čechách byly louky podél Otavy pod hradem Rábí a slatinné louky u Všetat. Na Moravě se vyskytoval do sedmdesátých let v Bílých Karpatech. Nejbližší současné lokality se nacházejí na Slovensku. V Českém středohoří se vyskytoval v okolí Skalice u Litoměřic, u Velkého Března a na Děčínsku. Všechny nálezy pocházejí z konce devatenáctého století a je pravděpodobné, že vstavač štěničný zde vyhynul již počátkem dvacátého století.

Ohrožení a ochrana
Vstavač štěničný je druhem silně závislým na mykorhize a je proto pravděpodobné, že na jeho rychlém ústupu se podepsala citlivost houbové složky na znečištění a minerální hnojiva. Tento fakt společně s velmi nízkou konkurenceschopností vstavače štěničného způsobil, že přes poměrně širokou ekologickou amplitudu vymizel i z oblastí dodnes bohatých na mnoho jiných druhů vstavačovitých (Bílé Karpaty).

Variabilita
Variabilita vstavače štěničného je ve střední Evropě velmi malá, bylo popsáno několik forem, zachycujících pouze individuální proměnlivost.

Poznámka
Jako jediný zástupce rodu je vstavač štěničný opylován nejen blanokřídlým hmyzem, ale také brouky, konkrétně druhy z čeledi stehenáčovití (Oedemeridae). 
 

Reklama