Ophrys insectifera

tořič hmyzonosný

13. března 2009 v 13:12 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha
Ekologie
Výrazně vápnomilný druh rostoucí nejčastěji v prosvětlených zejména borových lesích a suchých trávnících. V Českém středohoří se vyskytuje na slínovcích ve vápnomilných druhově pestrých travinobylinných společenstvech a řídkých lesních porostech.

Rozšíření
V České republice roste tořič velmi vzácně. Výskyt byl zaznamenán na jihočeských vápencích, na Kladensku, v severních Čechách a ojediněle v Polabí. Na Moravě neroste. V Ústeckém kraji je patrně největší koncentrace recentních lokalit druhu v rámci ČR lokalizovaná do oblasti mezi Štětím a Úštěkem.
Ve vlastním Českém středohoří se druh vyskytoval v minulosti ve dvou malých arelách. Zatímco do severního okolí Litoměřic zasahuje od východu z oblasti relativně častějšího výskytu a vzácně se zde dochoval až do současnosti, z izolovaných lokalit v okolí Skalice u Třebívlic pocházejí poslední údaje z roku 1950.

Ohrožení a oc hrana
V minulosti druh ustoupil patrně v důsledku zalesnění a zarůstání suchých trávníků křovinami (Žitenice), případně mohl doplatit na nevhodné lesní hospodaření (Skalice u Třebívlic). Tořič hmyzonosný má v současné době v Českém středohoří jedinou lokalitu, na níž se vyskytuje v nepříliš bohaté populaci. Z toho důvodu je nutné považovat jej zde za kriticky ohrožený druh, byť je jeho výskyt momentálně stabilizovaný. Přísnější územní ochrana a pravidelný monitoring jsou zajištěny v rámci NPP Bílé stráně.

Poznámka
Poměrně zachovalé biotopy v okolí Skalice u Třebívlic dávají ještě jistou naději na znovuobjevení tohoto druhu i v této části Českého středohoří. Tořiče mají specifický tvar květu, který samečkům opylovačů někdy připomíná jejich samičí protějšky. Samečci proto na květy naletují, ale místo svého cíle zajišťují opylení orchidejím.
 
 

Reklama