Neottia nidus-avis

hlístník hnízdák

13. března 2009 v 13:11 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Hlístník hnízdák roste na živinami bohatých, vápnitých půdách v dubohabřinách či bučinách. Vzácně byl pozorován i v jehličnatých lesích a keřových porostech. Jako silný sciofyt nesnáší přímé sluneční světlo a na slunných místech roste jen výjimečně. Lze ho nalézt od nížin do hor. V Českém středohoří doprovází hlístník především zachovalé listnaté lesy, v jejichž půdě je vyšší obsah vápníku. Často se vyskytuje s dalšími lesními zástupci čeledi.

Rozšíření
V minulosti se hlístník vyskytoval roztroušeně až dosti hojně na většině území České republiky a i dnes je jedním z nejběžnějších zástupců našich vstavačovitých. V Českém středohoří lze druh nalézt ve většině rozsáhlejších lesních komplexů s patrnou koncentrací na zalesněné svahy labského kaňonu a Milešovské středohoří. Vzhledem k nerovnoměrnému výskytu v jednotlivých sezónách může unikat pozornosti a je pravděpodbné, že řada lokalit bude objevena při dalším průzkumu.

Ohrožení a ochrana
Ohrožení pro hlístník v minulosti i dnes znamenají především nevratné změny na lokalitách, způsobené lidskou činností. Populace jsou místy navíc zranitelnější, protože jsou až na výjimky málo početné. Vzhledem k poměrně rovnoměrnému rozšíření po celém Českém středohoří a výskytu v několika maloplošných chráněných územích však lze říci, že je dnes hlístník v naší oblasti bez přímého ohrožení a jeho budoucnost je perspektivní.

Variabilita
V rámci druhu bývají někdy odlišovány dvě variety na základě přítomnosti (var. glandulosa) či absence (var. nidus-avis) žláznatých chlupů v horní části rostliny a na semenících.

Poznámka
Mezinárodní i české jméno hlístníku pramení z tvaru a uspořádání kořenového systému, který připomíná ptačí hnízdo (neottia = hnízdo řecky, nidus = hnízdo latinsky, avis = latinsky ptačí).
Hlístník je zcela mykotrofním druhem, který v průběhu vývoje úplně ztratil funkční chlorofyl. V přírodě se často vyskytuje ve skupinkách, kde nové rostliny vznikly z adventivních pupenů starší generace rostlin.


 
 

Reklama