Gymnadenia densiflora

pětiprstka hustokvětá

13. března 2009 v 13:10 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Světlomilný druh rostoucí v České republice na slatinách, slatinných loukách a vápníkem bohatých prameništích. V Českém středohoří pak obvykle v trávnících a na světlinách na střídavě vlhkých až vysychavých půdách nejčastěji na křídových sedimentech bohatých uhličitanem vápenatým.

Rozšíření
Nověji rozlišovaný druh, jehož rozšíření v České republice se teprve upřesňuje dalším výzkumem. Podle dosavadních znalostí se vyskytuje v Čechách jen velmi vzácně na Tachovsku, v Českém středohoří a v Polabí, na Moravě je poněkud hojnější, centrem rozšíření jsou tu především Bílé Karpaty s větším množstvím lokalit. V Českém středohoří roste pětiprstka hustokvětá vzácně při jeho jižním okraji v okolí Třebívlic a severně od Litoměřic.

Ohrožení a ochrana
Podle dosavadních údajů není přes malý počet lokalit pětiprstka hustokvětá příliš ohroženým druhem, protože populace jsou většinou početné a bez zjištěného ohrožení. Potenciální nebezpečí představuje především přímá destrukce stanovišť spojená se stavební, zemědělskou nebo lesnickou činností. Některé lokality také mohou v dlouhodobějším horizontu ohrozit sukcesní změny (expanze křovin). Přísněji chráněn je druh v rámci území NPP Bílé stráně, pravidelný management spočívající v kosení a odstraňování biomasy a v monitoringu je pak realizován na lokalitě u Chrášťan.

Variabilita
Pětiprstka hustokvětá se od pětiprstky žežulníku nápadně odlišuje pozdější dobou květu; v Českém středohoří rozkvétá až koncem června nebo začátkem července, když už je druhý z druhů většinou zcela odkvetlý. Dobrými rozlišovacími znaky jsou také relativně širší listy (koeficient 8-9,5), vyšší počet listenů pod květenstvím (4-6) a hustší květenství (koeficient 5-6) u pětiprstky hustokvěté. Jednotlivé rostliny v populaci se poměrně často mohou klíčovým znakům vymykat, ale průměrné hodnoty a především fenologie umožňují vcelku jednoznačnou determinaci. Převládají rostliny s masově růžovými květy, poněkud tmavšími proti převládající barvě u pětiprstky žežulníku. Pětiprstka hustokvětá je charakteristická silnou a příjemně sladkou vůní.

Poznámka
Správné zařazení morfologicky a fenologicky odlišovaných rostlin z Českého středohoří potvrdila též analýza rostlin z NPP Bílé stráně, od Knoblošky a ze všech mikrolokalit Houžetína provedená v roce 2008 v Laboratoři průtokové cytometrie BÚ AV ČR (Trávníček). Rostliny od Chrášťan byly obdobným způsobem prozkoumány již dříve. 
 

Reklama