Gymnadenia conopsea subsp. conopsea

pětiprstka žežulník pravá

13. března 2009 v 13:09 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Světlomilný druh rostoucí převážně na nehnojených květnatých loukách, v nižších polohách často v širokolistých suchých trávnících, ve světlých lesích, především borech a vzácně i na slatinách. Zatímco v nižších polohách roste častěji na bazických podkladech, v podhůří a na horách se vyskytuje i na mírně kyselých půdách. V Českém středohoří v minulosti pětiprstka rostla především v nelesních společenstvech na květnatých loukách vyšších poloh i ve společenstvech tzv. bílých strání. Do současné doby se udržela pouze na vápnitých křídových sedimentech, zejména slínovcích, většinou v sušších trávnících.

Rozšíření
V minulosti roztroušený, místy až dosti hojný druh květeny ČR, častější zejména od podhůří do hor. V průběhu dvacátého století však silně na mnoha místech ustoupil a je proto hodnocen jako ohrožený. V Českém středohoří historicky rostla pětiprstka žežulník roztroušeně na většině území, nejhojněji pak severně od Litoměřic, v Milešovském středohoří a v širším okolí Bohyňských lad na Děčínsku. Recentně se však vyskytuje již jen ojediněle na Litoměřicku a Děčínsku a velmi vzácně na Lounsku a Českolipsku. Jinde vymizela.

Ohrožení a ochrana
Pětiprstka žežulník je silně ohroženým druhem květeny Českého středohoří, neboť její populace zanikly na více než třech čtvrtinách někdejších lokalit. Nejvíce pětiprstka doplatila na intenzifikaci hospodaření na loukách a zavedení minerálního hnojení, které ji vytěsnilo z větší části území. Ani aktuální situace však není příliš radostná. Jediné zajištěné a perspektivní populace se vyskytují na Litoměřicku. Nejbohatší populace je z větší části lokalizována v území NPP Bílé stráně a je bez vážnějšího ohrožení, lokalita na bílých stráních u Malíče je pravidelně monitorována SCHKO České středohoří. Výskyty na Lenešickém chlumu, na Houžetíně a na Bohyňských ladech jsou mnohem ohroženější malou početností. Nejreálněji však bohužel zánik hrozí bohatým populacím u Jílového a Modré, kde je přes místa s výskytem pětiprstek plánována výstavba dálničního přivaděče.

Variabilita
Druh je dosti proměnlivý v barvě květů (od masově růžové až po bílou), hustotě květenství i ve velikosti a početnosti vegetativních orgánů. Variabilita kromě ekologických faktorů může být na některých lokalitách podmíněna také znásobeným počtem chromozómových sad. Později kvetoucí a mohutnější rostliny s počtem chromozomů 2n = 80 jsou některými autory (např. Procházka in Kubát et al. 2002) odlišovány jako samostatný poddruh pětiprstka žežulník horská (Gymnadenia conopsea subsp. montana). Problematika tohoto taxonu však stále ještě není uspokojivě dořešena. 
 

Reklama