Goodyera repens

smrkovník plazivý

13. března 2009 v 13:08 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Smrkovník plazivý vyhledává jehličnaté, vzácněji smíšené lesy, ale nálezy pocházejí i ze zastíněných míst v opuštěných vápencových lomech. Vyskytuje se od pahorkatiny do hor. Preferuje bohaté, avšak nevápnité půdy. V Českém středohoří podle historických údajů rostl v hájích, borovém lese a na vlhké lesní louce.

Rozšíření
V České republice byl smrkovník plazivý v osmdesátých letech 20. století na pokraji vyhynutí, kdy byly z celého našeho území známé pouhé dvě moravské lokality. Snad díky výraznému zlepšení imisní situace v posledních letech se jej daří opět v přírodě nacházet. Byl objeven na několika nových lokalitách v Předšumaví, roste také v Českém lese a početná populace byla nedávno objevena na Džbánu. Z Českého středohoří je známo pouze několik historických údajů, pocházejících převážně z konce 19. století. Rostl v okolí Ústí nad Labem, Teplic, Litoměřic a na úpatí Kletečné.

Ohrožení a ochrana
Kriticky ohrožený smrkovník plazivý se snad natrvalo začíná vracet do naší přírody a reaguje tak zřejmě na celkové zlepšení životního prostředí, ke kterému došlo v posledních letech. Je proto nutné zajistit dostatečnou územní ochranu nově registrovaných lokalit a zabránit jejich případné likvidaci.

Variabilita
Jedná se o rostlinu bez výrazné variability. Jedinou známou a výraznější abnormitou je občasné dichotomické větvení stonku, způsobující, že na jedné lodyze vyrůstají dvě květenství.

Poznámka
V rámci české orchideoflóry zaujímá smrkovník význačné místo a to hned z několika ohledů. Jako náš jediný vstavač je stálezelenou rostlinou, kdy na podzim vyrostlé zelené listy přetrvávají celou zimu a odumírají až s nástupem nových listů v dalším vegetačním období. Smrkovník je taky mezi našimi vstavači jediným opravdu výrazným hemikryptofytem. Bohatě větvené oddenky jsou uloženy velmi mělce při povrchu půdy, kryté pouze tenkou vrstvou mechu či jehličí. Pomocí těchto oddenků také probíhá vegetativní rozmnožování, které zřejmě zcela převažuje nad rozmnožováním semeny.
 
 

Reklama