Epipactis purpurata

kruštík modrofialový

13. března 2009 v 13:07 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Silně mykotrofní a výrazně stínomilný druh vyskytující se nejčastěji v dubohabřinách, méně často pak v bučinách, lužních lesích nebo křovinách. V Českém středohoří jsou typickými stanovišti druhu zachovalé staré dubohabřiny na slínovcových úpatích vulkanických kup. Obvykle jsou bez vyvinutého keřového patra, v bylinném podrostu dominuje svízel vonný a pravidelně se objevuje jaterník podléška, bažanka vytrvalá, plicník tmavý a dosti často též lilie zlatohlávek, prorostlík dlouholistý nebo medovník meduňkolistý. V oblasti nejhojnějšího výskytu je v podstatě průvodním druhem tohoto typu lesních společenstev.

Rozšíření
Roztroušeně se vyskytující druh naší orchideoflóry. Častější je ve středních a východních Čechách a na jižní a střední Moravě. Centrem výskytu v severozápadních Čechách je České středohoří. Mezi Lovosicemi a Bílinou je dosti častý a roste na většině příhodných stanovišť. Ve zbývající části CHKO roste pouze ojediněle. V poslední době byl nalezen poblíž Mentaurova u Litoměřic, u Nové Bohyně na Děčínsku a u Janovic a Radče na Českolipsku. Zdá se, že kruštík modrofialový v posledních letech zejména v Milešovském středohoří přibývá, protože se podařilo zjistit celou řadu nových dosud neuváděných lokalit tohoto nápadného druhu v botaniky hojně navštěvovaném území.

Ohrožení a ochrana
Momentálně je kruštík modrofialový jedním z nejméně ohrožených druhů orchidejí Českého středohoří, protože má dostatek lokalit, z nichž některé hostí i bohatší populace. Druh je nejvitálnější a nejpočetněji zastoupen ve starých dubohabřinách. V těchto společenstvech může být ohrožen invazí netýkavky malokvěté. Lokálně může být ohrožen také nešetrným lesním hospodařením a vysokými stavy lesní zvěře. Středohořské dubohabřiny se zachovalým bylinným podrostem, které hostí kruštík modrofialový, nejsou dosud nikde územně chráněny. Nejbohatší populace zasluhující pozornost se nachází u Štěpánova, na Houžetíně, pod Solanskou horou a pod Ostrým u Milešova.

Variabilita
Druh variabilní v charakteru růstu i ve velikosti rostlin. Často tvoří trsy lodyh vyrůstajících z jednoho oddenku. Obvyklá výška rostlin je kolem 50 cm, ale na Ostrém u Milešova byly na několika místech pozorovány celkově subtilní rostliny výšky do 30 cm. Na stejné lokalitě se také opakovaně vyskytli jedinci s úplnou ztrátou chlorofylu (lusus rosea) se světle fialově růžovou barvou celé rostliny. Po odkvětu rostliny kruštíku modrofialového postupně ztrácejí nápadné fialové zbarvení rubu listů, zelenají a jsou hůře odlišitelné od kruštíku širolistého (Epipactis helleborine s. l.).

Poznámka
Kruštík modrofialový byl v roce 2008 dosti intenzivně sledován v části Českého středohoří mezi Lovosicemi a Bílinou, přičemž se ukázalo, že je v této oblasti zdaleka nejčastějším zástupcem rodu.

 
 

Reklama