Epipactis muelleri

kruštík růžkatý

13. března 2009 v 13:06 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
V České republice roste nejčastěji ve světlých lesích a křovinách v pahorkatinách a podhůří, výhradně na vápnitém podkladu. Jediná lokalita v Českém středohoří se nacházela v řídkém březovém háji na slínovcovém podkladu.

Rozšíření
Frekvence výskytu je podle dostupných údajů nejvyšší na Moravě, především v oblasti Bílých Karpat, Ždánického lesa a Moravského krasu, kde roste místy až roztroušeně. Vzácněji se pak druh vyskytuje ve středních a východních Čechách. V Ústeckém kraji byl kruštík růžkatý zjištěn na Džbánu a na Úštěcku. Doposud jediná lokalita, na které byl druh nalezen v Českém středohoří, je území NPP Bílé stráně u Litoměřic. Vzhledem k tomu, že se zde však v poslední době druh nepodařilo potvrdit, je nutné jej považovat v území za nezvěstný. Poslední údaj pochází z roku 1988.

Ohrožení a ochrana
Kruštík růžkatý je ohrožen na svých lokalitách především nešetrnými lesnickými zásahy. Na Bílé stráni však vymizel bez zřejmých příčin a to přesto, že se jedná o území přísně chráněné národní přírodní památky. Populace byla i v době nálezu dosti slabá a tím přirozeně velmi ohrožená. Do budoucna nelze vyloučit znovuobjevení tohoto nepříliš nápadného kruštíku pro České středohoří. Větší pravděpodobnost nálezu je vzhledem k dřívějšímu výskytu a zachovalým stanovištním podmínkám především na samotných Bílých stráních, případně pak na slínovcových obvodech středohořských kopců.

Poznámka
Druh je snadno zaměnitelný s kruštíkem širolistým pravým. Kruštík růžkatý se liší zejména absencí rostelové žlázky, což způsobuje samosprašnost jeho květů, ale odlišuje se také o 14 dní dřívější dobou kvetení.
 
 

Reklama