Epipactis leptochila subsp. leptochila

kruštík ostrokvětý pravý

13. března 2009 v 13:05 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Kruštík ostrokvětý roste ve stinné habřině s degradovaným bylinným podrostem a v prosvětleném druhově pestrém okraji dubohabřiny. Štěpánovská hora, na jejímž jz. úpatí se lokalita nachází, je tvořena terciérními olivinickými nefelinity, na úpatí se pak objevují druhohorní slínovce. Půdy jsou i na vlastním čedičovém vrchu místy více obohacené o uhličitan vápenatý.

Rozšíření
V České republice kruštík ostrokvětý pravý dosud nebyl nalezen, ačkoli se jeho výskyt již dříve předpokládal (Procházka in Kubát et al. 2002). Je znám ze západní a střední Evropy, roste například ve středním a jižním Německu, jako vzácný druh vápencových pohoří je uváděn i ze Slovenska. Lokalita v Českém středohoří je prozatím jedinou lokalitou druhu v celé České republice, při systematickém výzkumu kruštíků z okruhu Epipactis helleborine lze ale patrně očekávat i další nálezy.

Ohrožení a ochrana
Vzhledem k tomu, že je v současnosti na území naší republiky známa pouze jediná lokalita, měl by být kruštík ostrokvětý pravý zařazen do červeného seznamu jako kriticky ohrožený druh květeny ČR. Část populace ve stinné habřině roste v degradovaném bylinném podrostu s hojnou netýkavkou malokvětou a v roce 2008 byla vážně poškozena rytím prasete divokého. Vzhledem k mimořádnému významu populace, i s ohledem na výskyt v maloplošném chráněném území (PP Štěpánovská hora), je nanejvýš potřebné zajistit proto rostlinám patřičnou ochranu. Část populace v prosvětleném okraji dubohabřiny je prozatím bez ohrožení.

Poznámka
Taxon na základě analýzy květů rostlin sebraných z části populace ve stinné habřině determinoval Petr Batoušek. Od kruštíku širolistého se rostliny odlišují absencí rostelární žlázky a nápadně protaženým epichilem. Charakteristické jsou také dlouhé listeny. Herbářové doklady rostlin z obou mikrolokalit jsou uloženy v LIT. Epipactis helleborine bez dalšího rozlišení je ze Štěpánovského vrchu udáván již z doby před druhou světovou válkou (Lipser et al. 1967-1968).


 
 

Reklama