Epipactis helleborine subsp. orbicularis

kruštík širolistý oddálený

13. března 2009 v 13:04 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Poddruh vázaný svým rozšířený především na bázemi bohaté vápnité podklady. Roste nejčastěji ve světlých borech, vzácněji také při okrajích listnatých lesů, mnohdy na společných lokalitách s kruštíkem tmavočerveným. Lokalita zjištěná v Českém středohoří se nachází v místech, kde nasedá strmý čedičový svah Lovoše na mírně ukloněné podložní slínovce. Na stanovišti teplomilné doubravy svazu Quercion-pubescenti petraeae se vyvinulo pod vlivem dřívějších antropogenních aktivit náhradní společenstvo vysokých křovin. Kruštík širolistý oddálený zde roste ve společnosti kruštíku širolistého pravého a okrotice bílé.

Rozšíření
V České republice není rozšíření dosud dostatečně známé. Podle dostupných údajů se druh vyskytuje vzácně v oblastech s bazickými horninami od pahorkatin do podhůří. V Ústeckém kraji je delší dobu známa lokalita v území PR Na Černčí na Úštěcku. Z Českého středohoří nebyl dosud kruštík širolistý oddálený udáván. Nově byl nalezen a rozlišen na úpatí vrchu Lovoš v Labském středohoří.

Ohrožení a ochrana
Kruštík širolistý oddálený je jedním z nejvzácnějších taxonů Českého středohoří. Známa je v současné době jediná lokalita, na níž se vyskytuje pouze ve velmi slabé populaci. Z toho důvodu je nutné hodnotit jej jako kriticky ohrožený. Lokalita má zajištěnu přísnou ochranu v rámci NPR Lovoš, přesto je druh velmi zranitelný a nanejvýš vhodný je proto pravidelný monitoring.

Poznámka
Druh je velmi podobný kruštíku širolistému pravému, od kterého se na společné lokalitě pod Lovošem nápadně odlišuje dřívější dobou kvetení (cca o 14 dní), dále pak kratšími okrouhlými listy a silnější lodyhou.
 
 

Reklama