Epipactis helleborine subsp. helleborine

kruštík širolistý pravý

13. března 2009 v 13:03 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Kruštík širolistý je druhem s dosti širokou ekologickou amplitudou. Roste v různých typech lesů, v křovinách, vzácněji i při okrajích lučních porostů. Ze všech druhů orchidejí nejvíce proniká také na člověkem výrazněji ovlivňovaná stanoviště a dokáže tak prosperovat i na světlinách smrkových monokultur nebo na krajnicích lesních cest i menších silnic. V Českém středohoří jsou poněkud četnější výskyty na druhotných stanovištích ve vyšších polohách a v severovýchodní části. Směrem k jihozápadu a do nižších poloh pak přibývají lokality na přirozenějších stanovištích především v doubravách, dubohabřinách a suťových lesích.

Rozšíření
Na území České republiky je kruštík širolistý patrně vůbec nejhojnějším druhem orchideoflóry. Roste po celém území dosti hojně, chybí pouze v oblastech s výrazně kyselým podložím a v nejvyšších horských polohách. V Českém středohoří roste kruštík širolistý dosti hojně s největší koncentrací lokalit v okolí labského údolí. Zatímco v severovýchodní části území roste roztroušeně a další nálezy se dají předpokládat, v oblasti Milešovského středohoří je i přes velké množství příhodných stanovišť a prozkoumanost evidovaných lokalit málo.

Ohrožení a ochrana
Kruštík širolistý na území Českého středohoří není ohroženým druhem. Přestože v minulosti částečně ustoupil, nové nálezy dokládají jeho schopnost udržet se i v člověkem ovlivněné krajině. Některé lokality jsou přesto ohroženy vysokými stavy lesní zvěře a invazí netýkavky malokvěté. Přísnější územní ochrana lokalit s výskytem kruštíku širolistého je zajištěna v NPR Lovoš, další bohaté populace u Dolních Zálezel a Roztok jsou pak zahrnuty do navrhovaného rozšíření EVL Labské údolí.

Variabilita
Kruštík širolistý je velmi variabilním druhem. V Českém středohoří se vyskytují jak rostliny s výrazně nafialovělými květy, tak čistě zeleně kvetoucí rostliny. Rozdílná je ale také velikost rostlin a počet květů v květenství.

Poznámka
Vzhledem k tomu, že v minulosti nebyly rozlišovány některé dnes uznávané typy kruštíků z okruhu kruštíku širolistého (Epipactis helleborine agg.), nelze vyloučit, že na některé z níže uvedených lokalit, roste jiný příbuzný druh. Například Lipserův údaj ze Štěpánova se může vztahovat ke kruštíku ostrokvětému pravému. Podle dosavadních zkušeností se však zdá, že naprostá většina i starších údajů skutečně patří poddruhu kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine subsp. helleborine). Na některých lokalitách, především ve větším zástinu, tvoří mnohdy podstatnou část populace sterilní rostliny.


 
 

Reklama