Dactylorhiza incarnata

prstnatec pleťový

13. března 2009 v 12:57 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha

Ekologie
Prstnatec pleťový vyhledává stanoviště s vysokou hladinou podzemní vody. Nalézt jej tak můžeme na podmáčených až bažinatých loukách, březích rybníků, slatinách i rašeliništích. Vyhledává půdy bohaté na báze a živiny. Roste od nížin do podhůří výhradně na výslunných stanovištích, nesnáší zastínění.

Rozšíření
Vzhledem k velkému úbytku nalezišť během 20. století se dnes tento taxon vyskytuje pouze vzácně, s koncentrací lokalit v Polabí a na jižní Moravě. V rozsáhlých oblastech zcela absentuje. V Českém středohoří bylo dodnes zaznamenáno pouze několik výskytů při jeho severovýchodním okraji. Naposledy byl nalezen u Janovic na Kravařsku v roce 1987. Problematický údaj pochází z Děčínska (Maršáková-Němejcová 1967). Zdá se poměrně málo pravděpodobné, že by druh unikal pozornosti B. Novotného, který v té době v této oblasti prováděl intenzivní botanický průzkum. Navíc dříve ani později nebyl v této často navštěvované oblasti nalezen.

Ohrožení a ochrana
Po upuštění od rozsáhlých melioračních zásahů, které v 20. století zlikvidovaly řadu významných lokalit, se nejvýznamnější hrozbou pro prstnatec pleťový stává sukcese na lokalitách související s upuštěním od tradičních způsobů hospodaření. Svou roli v zachování populací hraje, i vzhledem k jejich nízkému počtu, i jejich přímá destrukce. Větší šance na opětovné ověření výskytu je zejména u Janovic na Kravařsku, kde byl tento druh orchideje zaznamenán ještě v osmdesátých letech minulého století.

Variabilita
Variabilita druhu je poměrně vysoká a projevuje se výškou rostlin, laločnatostí pysku, tvarem a zbarvením květům které může přecházet od bělavých po zcela fialové typy. V drtivé většině se však jedná pouze o formy bez výraznější taxonomické váhy.
 
 

Reklama