Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii

prstnatec Fuchsův pravý

13. března 2009 v 12:57 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha


Ekologie
Prstnatec Fuchsův pravý roste na vápnitých až slabě kyselých půdách, nejčastěji na vlhčích až podmáčených loukách a pastvinách a okrajích lesů. Vzácněji jej lze najít i v lesích. Vyskytuje se častěji ve vyšších polohách. Lokality v Českém středohoří jsou častěji vázány na střídavě vlhké louky s bázemi bohatším podkladem, méně často roste také ve vlhčích lesích.

Rozšíření
V České republice patří tento taxon mezi běžnější, čemuž napovídá i stupeň ohrožení. Roste roztroušeně v podhůří a horách, s těžištěm výskytu v hraničních pohořích (Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Bílé Karpaty - viz také odstavec variabilita). V minulosti byl tento druh v Českém středohoří poměrně běžný a vyskytoval se na příhodných stanovištích ve vyšších nadmořských výškách prakticky celé oblasti, kromě nejsušších území. V průběhu dvacátého století místy nápadně ustoupil a v současné době tak roste častěji pouze v severovýchodní části území, s těžišti výskytu v širším okolí Bohyňských lad a v českolipské části Českého středohoří. Vzácně roste ještě v oblasti tzv. Babinských luk. V Milešovském středohoří je nezvěstný.

Ohrožení a ochrana
V současnosti, kdy pominulo akutní ohrožení lokalit necitlivými zemědělskými zásahy, představuje pro prstnatec Fuchsův pravý největší nebezpečí zarůstání vlhkých luk vytrvalými travami a nálety dřevin. Přísnější územní ochrana spojená s pravidelným ochranářským managementem a monitoringem je zajištěna v PR Bohyňská lada a PP Babinské louky.

Variabilita
V rámci velmi variabilního prstnatce Fuchsova bývá rozlišováno několik poddruhů, jejichž taxonomická hodnota není vždy zcela jasná. V České republice se kromě nominátního poddruhu D. fuchsii subsp. fuchsii vyskytuje bělokvětá subsp. sooana (Bílé Karpaty) a horský typ, někdy označovaný jako subsp. sudetica (Krkonoše, Krušné hory, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník). Tyto dva poddruhy svými areály do Českého středohoří nezasahují. Velmi variabilní je i samotný prstnatec Fuchsův pravý; rostliny se liší především tvarem pysku, počtem a barvou květů (od bílé až po temně fialovou) a přítomností či absencí skvrn na listech. Tyto odchylky bývají občas hodnoceny na úrovni variet.

Poznámka
Až do poloviny 20. století nebyl prstnatec Fuchsův odlišován od podobného prstnatce plamatého (Dactylorhiza maculata), proto je velmi problematické správně klasifikovat starší nedoložené údaje. Podle našich zkušeností patří všechny rostliny nalezené na území Českého středohoří poddruhu prstnatec Fuchsův pravý a proto jsou v následujícím přehledu uvedeny i všechny údaje, které byly z Českého středohoří publikovány pod jménem D. maculata. Prstnatec plamatý pravý (Dactylorhiza maculata subsp. maculata) je z Čech uváděn s jistotou pouze od Jestřebí u Doks a z Krušných hor. Rostliny, poněkud připomínající D. maculata s. str., byly kdysi sbírány s hojnějším D. fuchsii pod Milešovkou. Jejich přesnější determinace není možná.
 
 

Reklama