Corallorhiza trifida

korálice trojklaná

13. března 2009 v 12:55 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha
Ekologie
Korálice je druhem zcela závislým na mykorhizním způsobu výživy, díky čemuž ztratila chlorofyl a má také zásadně redukované listy. Roste ve dvou odlišných typech biotopů. Jednak v lesích na bazickém podkladu kde ji lze nalézt na místech bez bylinného patra, jen v humózní vrstvě opadanky. Druhým typem jsou pak podmáčené rašelinné lesy s mechovými porosty. V Českém středohoří byl druh nejvíce vázán patrně na relativně vlhčí stinnější dubohabrové háje, vzácně byl nalezen na louce.

Rozšíření
V minulosti roztroušeně, zejména ve středních a vyšších polohách celé České republiky. Do současnosti druh značně ustoupil a vyskytuje se již jen vzácně, častěji ve vyšších polohách. Více recentních lokalit je v Čechách v oblasti Šumavy a Slavkovského lesa, na Moravě pak především v Moravském krasu a Jeseníkách. Na severozápadě Čech dosud roste vzácně u Kovářské v Krušných horách. V Českém středohoří se korálici nepodařilo již téměř třicet let ověřit a je zde proto považována za nezvěstnou. Největší koncentrace historických lokalit byla situována v Milešovském středohoří, ojedinělé výskyty pak byly zaznamenány u Ústí nad Labem a u Lbína ve Verneřickém středohoří, odkud také pochází z roku 1979 poslední údaj o výskytu druhu v Českém středohoří.

Ohrožení a ochrana
Korálice trojklaná ustoupila patrně v souvislosti s imisním zatížením oblasti, které působí negativní změny v půdním prostředí. Dalšími faktory ústupu pak mohly být také nešetrné lesní hospodaření, přezvěření a následný rozvoj expanzních a invazních druhů. Biotopy se na některých historických lokalitách dosud alespoň částečně dobře zachovaly a není tak ještě vyloučeno opětovné objevení druhu na území Českého středohoří.


Poznámka
Korálice je jeden z nejméně nápadných druhů orchidejí. Rostliny jsou subtilní, nízkého vzrůstu (často jen kolem 10 cm) a v současnosti navíc velmi vzácné. Souhrn těchto faktorů na druhou stranu dává jistou naději na potvrzení jejího výskytu v našem regionu.
 
 

Reklama