Coeloglossum viride

vemeníček zelený

13. března 2009 v 12:54 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha
Ekologie
Obvyklými stanovišti, která vemeníček obsazuje, jsou louky a pastviny; především v horských oblastech se pak častěji objevuje též na okrajích lesních cest a vřesovištích. Roste na mírně kyselých až neutrálních půdách.

Rozšíření
Vzácný druh, v minulosti častější především v podhůří a v horských oblastech, v současnosti v mnoha rozsáhlejších oblastech České republiky vyhynulý. Větší koncentrace recentních lokalit je zejména na Šumavě a v Bílých Karpatech, jinde roste velmi vzácně. Na severu Čech roste v současnosti vzácně v Doupovských horách. V Českém středohoří vyhynulý druh. V minulosti rostl ojediněle ve vyšších polohách Milešovského a Verneřického středohoří. Poslední údaje o výskytu jsou z Hradišťanské louky, kde rostl do 30. let 20. století.

Ohrožení a ochrana
Vemeníček zelený ustoupil ze svých lokalit především v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby, protože patří mezi luční druhy velmi citlivé na minerální hnojení. Obdobné důvody, které zapříčinily zánik populací ve velké části ČR, způsobily i jeho vyhynutí v Českém středohoří. Některé historické lokality jsou dnes součástí maloplošných chráněných území (PR Hradišťanská louka, PP Babinské louky), na kterých je realizován plán péče vylučující dřívější aktivity, které zapříčinily vymizení řady vzácných a citlivých druhů. Přesto je znovuobjevení vemeníčku na těchto lokalitách i jinde v Českém středohoří velmi málo pravděpodobné.

Variabilita
Vemeníček je v oblastech bohatšího výskytu dosti proměnlivý taxon zejména v délce listenů, velikosti květů i celkové mohutnosti rostliny. Z Českého středohoří nejsou bližší údaje o variabilitě známy.

Poznámka
Zajímavá je blízká příbuznost vemeníčku s rodem prstnatec (Dactylorhiza), která byla v posledních letech potvrzena řadou studií. Z toho důvodu někteří autoři již používají pro označení tohoto druhu jméno Dactylorhiza viridis.

 
 

Reklama