Aktuality

Objev kruštíku ostrokvětého u Ústí nad Labem

2. ledna 2012 v 14:56 | Karel Nepraš
Během podrobného floristického mapování, které v roce 2011 probíhalo v území mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly se překvapivě podařilo objevit novou lokalitu velmi vzácného druhu orchideje - kruštíku ostrokvětého pravého (Epipactis leptochila subsp. leptochila). Nalezen byl při úpatí svahů mezi Větruší a Hostovicemi při samotném okraji zastavěného území města Ústí nad Labem. Výskyt kruštíků z dané lokality byl známý již od roku 2002, teprve v loňské sezóně se ovšem podařilo zdejší rostliny zastihnout kvetoucí a přiřadit je k taxonu E. leptochila subsp. leptochila. Determinaci na základě sebraných a konzervovaných květů potvrdil později také zpracovatel rodu Epipactis pro Květenu České republiky, pan Petr Batoušek.
Kruštík ostrokvětý pravý byl v České republice poprvé zaznamenán teprve v roce 2008 v Milešovském středohoří u Štěpánova (Nepraš et Batoušek 2009). Podle novějších informací se ovšem zdá, že byl do té doby jako obtížně determinovatelný taxon především přehlížen. V roce 2011 byl tak například nalezen také v Doupovských horách (O. Bušek in litt.) a další nálezy i v jiných územích lze pravděpodobně očekávat. Přesto se pravděpodobně jedná o druh vzácný, protože například na Moravě, kde probíhá podrobný průzkum rozšíření zástupců rodu Epipactis již řadu let, dosud nebyl nalezen.
V Českém středohoří bylo dosud zjištěno 8 druhů a poddruhů rodu Epipactis. Snadno odlišitelné jsou za květu kruštík bahenní (E. palustris), k. tmavočervený (E. atrorubens) a k. modrofialový (E. purpurata). U dalších druhů je již situace komplikovanější. Jsou totiž vzájemně velmi podobné a k jejich spolehlivému odlišení je třeba pečlivé studium stavby květu a případně i dalších znaků. Zjednodušeně řečeno vypadají všechny tyto ostatní druhy jako kruštík širolistý pravý (E. helleborine subsp. helleborine), který je nejběžnějším druhem rodu jak v Českém středohoří, tak v celé naší republice, na rozdíl od něj jsou ale výrazně vzácnější. K. polabský (E. albensis) roste v Českém středohoří vzácně ve vlhkých lesích, především v nivách potoků, k. širolistý oddálený (E. helleborine subsp. orbicularis) byl dosud nalezen na jediném místě při úpatí Lovoše, k. růžkatý (E. muelleri) byl loni po více než dvaceti letech nalezen v NPP Bílé stráně a o kruštíku ostrokvětém pravém již byla řeč.
S určováním kruštíků to tedy není vždy úplně snadné, každopádně platí, že se jedná o pozoruhodné a dosud ne zrovna dokonale prozkoumané zástupce naší přírody zasluhující pozornost. Pokud budete mít štěstí a při svých toulkách přírodou na nějaký ten kruštík narazíte, může dobrá fotografie detailu květu napomoci určení, o který druh se jedná.

Novinky 2009-2010

23. února 2011 v 8:41 | Karel Nepraš
Od vydání publikace Orchideje Českého středohoří se podařilo zase o něco posunout znalosti o zdejším rozšíření orchidejí a tak se na jednu stranu tato kniha stává postupně méně aktuální, ale rozhodně převládá radost nad dobrými zprávami ze severočeské přírody.

Nejvýznamnějším nálezem, který se podařilo uskutečnit v roce 2009 byl první nález tořiče včelonosného (Ophrys apifera) na území Čech. Tořič byl zaznamenán prvně okem J. Rottenborna ve skupině s K. Neprašem, K. Kubátem, V. Vlačihou a R. Hamerským v druhově bohatém suchém trávníku poblíž obce Staré na Třebívlicku a jeho výskyt na lokalitě považujeme za spontánní. Tořič včelonosný se tak stal novou součástí květeny Českého středohoří a přestože v roce 2010 nebyl ověřen, pevně věříme, že se v následujících letech opět objeví. Podrobnosti k nálezu jsou publikovány v aktuálním čísle sborníku Severočeskou přírodou (Rottenborn et Nepraš 2011).
Ophrys apifera, Staré, 2009

Podařilo se ale nalézt i další nové zajímavé lokality vstavačovitých. U obce Velká Javorská na Kravařsku byla O. Roztočilem a K. Filipem zdokumentována velmi bohatá populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii). Na stejné lokalitě byly během roku 2009 zjištěny také velmi vzácné druhy, jako prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), kruštík bahenní (Epipactis palustris), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vstavač osmahlý (Orchis ustulata). Vzhledem k tomu, že však v roce 2010 nebyly ověřeny prstnatec pleťový, kruštík bahenní ani pětiprstka žežulník, vyvolává situace otázku ohledně původnosti těchto druhů na lokalitě (Vlačiha in verb.). S jistotou lze ale tvrdit, že vlastní biotop představuje mimořádně hodnotný druhově bohatý fragment lučního prameniště zasluhující ochranu.

V průběhu let 2009 - 2010 byly v Českém středohoří nalezeny také nové lokality dalších vzácných druhů orchidejí. Petr Bultas ověřil výskyt okrotice červené (Cephalanthera rubra) na Sutomském vrchu, stejný autor a nezávisle na něm i J. Novák objevili novou lokalitu kruštíku tmavočerveného (Epipactis atrorubens) u Libochovan. KN zjistil výskyt kruštíku polabského (Epipactis albensis) na třech nových lokalitách v milešovské části Českého středohoří.

Skutečně velkým překvapením pak byl objev početné populace kruštíku bahenního (Epipactis palustris) u Dřevců (KN, R. Kroufek). Podrobnosti v aktuálním čísle SP (Nepraš 2011). Nalezeny byly i dvě nové lokality kriticky ohrožené pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora) u Skalice v Milešovském středohoří (KN) a u Děkovky (RK, KN). V oblasti vrchu Houžetín se podařil po šedesáti letech ověřit výskyt tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) na jeho jediné lokalitě v Milešovském středohoří (KN).

Nádherný vstavač nachový (Orchis purpurea) byl dokonce téměř po sto letech znovuobjeven na vrchu Rovný u Trmic (PB) a nalezen byl nově také v oblasti Houžetína. U Kojetic na Ústecku nalezli Petr a Pavel Bultasovi po třicetileté absenci také vstavač osmahlý.

Není toho tedy málo a databáze údajů o rozšíření orchidejí v Českém středohoří tak zase pěkně poporostla. Kdyby kdokoliv ze čtenářů měl informace o výskytu kteréhokoliv druhu orchideje ve zdejších končinách, budeme za ně v každém případě vděčni, protože u některých druhů je včasné podchycení v povědomí přírodovědecké a ochranářské obce důležitou prevencí proti případné likvidaci druhu na lokalitě.

Netradiční nález okrotice bílé

10. května 2009 v 15:13 | Karel Nepraš
Dne 8.5.2009 jsem na vrchu Rovný u Stadic nalezl okrotici bílou na velmi netypickém stanovišti. Nejen, že tento lesní druh rostl na louce, ale navíc se vyskytoval přímo uprostřed plochy narušené rytím divokých prasat.

Výstava Orchideje Českého středohoří

26. března 2009 v 11:30 | Karel Nepraš

 
 

Reklama