vstavač kukačka

13. března 2009 v 13:14 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha |  Orchis morio

Ekologie
V minulosti typický druh nehnojených luk a pastvin, s přesahy do křovinatých strání a okrajů světlých lesů. Rostl na půdách kyselých i zásaditých, středně vlhkých až suchých. Z hlediska nadmořské výšky se jeho těžiště výskytu pohybuje od pahorkatin do podhůří. V Českém středohoří se dnes vyskytuje na druhově bohaté mezofilní kosené louce. V minulosti rostl kromě podobných společenstev na mírně vlhkých loukách, ale i v suchých trávnících.

Rozšíření
V České republice byl vstavač kukačka nejhojnějším druhem rodu ještě na počátku dvacátého století. Vyskytoval se roztroušeně až hojně na celém našem území. Dnes však na velké části lokalit vyhynul a existují rozsáhlá území bez jeho přítomnosti. Častěji se lze se vstavačem kukačkou dosud setkat v Pošumaví a v předhůří Bílých Karpat, v severozápadních Čechách již téměř vyhynul. V Českém středohoří se vstavač kukačka v minulosti vyskytoval roztroušeně s větší koncentrací lokalit v Milešovském středohoří, v okolí Ústí nad Labem a na Děčínsku. Zde se v oblasti Bohyňských lad dochovala také poslední středohorská lokalita.

Ohrožení a ochrana
Tak jako většina dalších druhů orchidejí u nás je i vstavač kukačka konkurenčně velmi slabý, proto řada jeho lokalit zmizela po upuštění od tradičních způsobů hospodaření a následném zarůstání pastvin a lučních porostů dominantními druhy trav. Tento fakt ještě podpořilo časté užívání minerálních hnojiv, vůči kterým je vstavač kukačka velmi citlivý. Z takřka běžného druhu se tak během několika desetiletí stala silně ohrožená rostlina, vyžadující pro setrvání na zbývajících lokalitách managementové zásahy. Jediný recentní výskyt v Českém středohoří je přísněji územně chráněn v rámci PR Bohyňská lada, kde je kromě ochranářské péče prováděn též pravidelný monitoring. Populace je poměrně málo plošně rozlehlá a proto zranitelná, je však početná (v roce 2008 přes 500 kvetoucích ex.) a proto perspektivní.

Variabilita
Vstavač kukačka je variabilní především v barvě květů. Na Bohyňských ladech se můžeme setkat se škálou přechodů od bílé po tmavě fialovou. Tato individuální variabilita nemá větší taxonomickou hodnotu.

Poznámka
Latinské druhové jméno morio - šašek je podle tvaru květní přilby, připomínající šaškovskou čepici. Hlízy byly v minulosti sbírány k přípravě oficinální drogy (tubera salep), která měla mít mimo jiné i afrodiziakální účinky. Odtud pochází také české rodové jméno. Neuváženým sběrem za těmito účely utrpěla řada populací více druhů našich vstavačovitých.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama