kruštík bahenní

13. března 2009 v 13:07 | Karel Nepraš, Roman Kroufek, Karel Kubát, Vlastislav Vlačiha |  Epipactis palustris

Ekologie
Oproti ostatním našim druhům rodu Epipactis je kruštík bahenní světlomilnější a výrazněji vlhkomilnější. Typickými stanovišti, na kterých roste, jsou slatinné louky a luční prameniště, někdy též na různých podmáčených druhotných stanovištích (lomy, příkopy aj.). Jediná recentní lokalita v Českém středohoří se nachází na okraji vlhké louky v porostu rákosu obecného. V blízkosti kruštíku se vyskytují například prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba plazivá aj.

Rozšíření
V České republice roste kruštík bahenní vzácně, relativně hojnější je v Polabí a především v Karpatech. Jeho současné rozšíření je však výrazně menší než v minulosti. Na severu Čech je i v současnosti častější jen na Českolipsku, jinde byl vždy vzácný a dnes téměř vymizel. Do Českého středohoří historicky zasahoval ojedinělými výskyty z Českolipska (Slunečná, Žandov) a velmi vzácně rostl také na Děčínsku. V roce 2001 byl nově nalezen v prostoru tzv. Babinských luk, kde se vyskytuje dosud.

Ohrožení a ochrana
Kruštík bahenní je v ČR silně ohroženým druhem, neboť jeho stanoviště byla v minulosti ve velkém likvidována odvodňováním. Na některých lokalitách také ustoupil v důsledku změn druhového složení společenstev po ukončení obhospodařování. Na jediné současné lokalitě v Českém středohoří je prováděn díky Správě chráněné krajinné oblasti pravidelný management a monitoring a druh proto není na své existenci nyní akutně ohrožen. Přestože je navíc populace poměrně početná (stovky rostlin), je vzhledem k malému plošnému rozsahu velmi zranitelná a zasluhuje i do budoucna pozornost.

Poznámka
Objev kruštíku bahenního na babinských loukách na počátku 21. století byl přinejmenším překvapivý. Botanicky atraktivní území v okolí bývalé obce Babiny I bylo totiž v minulosti vyhledáváno právě v souvislosti s výskytem celé řady druhů vstavačovitých, přesto odtud nebyl tento druh nikdy udáván. S ohledem na to je nepravděpodobné, že by nápadný kruštík bahenní unikal pozornosti zástupu badatelů, kteří lokalitu za dlouhé období zdejšího botanického výzkumu navštívili. Pravděpodobnější se zdá být, že současný výskyt na lokalitě je novodobý. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama